Monopol är ett brädspel som skapades i USA år 1903 för att demonstrera att ekonomin som belönar välstånd istället samt för att främja de ekonomiska teorierna om Henry George och i synnerhet hans idéer om skatter och kvinnors rättigheter. 1935 lanserades spelet av Parker Borthers som baserade på spelet The Landlords Game som patenterades 1904 av spelutvecklaren Elizabeth Magie.

monopol är ett roligt spel som alla kan lära sig

Spelet fick sitt namn från termen monopol som används inom ekonomi för att betona ett tillstånd då en marknad domineras av en enda aktör. Spelplanen i det klassiska monopol spelet består av 40 spelrutor där 22 utav dessa är tomter, fyra järnvägs stationer, två statliga verk, tre chans, tre allmänningar, en betala lyxskatt, en inkomstskatt, start eller gå rutan, fri parkering, gå i fängelse och på besök i fängelse.

Spelet har behållit sitt klassiska utseende även i dagens samhälle, dock har vi ändå fått en par nya moderniserade versioner där du tex istället för pengar betalar med kort och där spelplanen kan se lite annorlunda ut genom att antingen ha lite spelrutor som den klassiska inte har eller genom att den har tagit bort vissa av rutorna från klassiska monopol spelet.

Andra nyare varianter är monopol med tema som tex Dumma Mej Monopol, Assasin Monopol eller till och med Malmö Monopol med Malmös gator. Det finns även ett livecasinospel baserat på Monopol – Monopoly Live av Evolution. Du kan spela det i de flesta svenska casinon på nätet liksom i alla nya casinon.

Spelet består av

  • 1 spelplan 10 sedlar 10 000: –
  • 6 ” spelpjäser 40 ” ” 2 000: –
  • 2 ” tärningar 25 ” ” 1 000: –
  • 32 ” bostadshus gröna 20 ” ” 500: –
  • 12 ” hotell röda 60 ” ” 200: –
  • 16 ” chanskort 60 ” ” 50: –
  • 16 ” allmänna kort
  • 28 ” lagfartsbevis

Antal spelare

Upp till 7 personer kunna deltaga. 6 st. spelare samt en bankir (dennes åligganden se ”Bankir” och ”Bank”)

Inledning

Spelet går ut på att köpa och hyra ut eller sälja fastigheter så fördelaktigt som möjligt så att man blir den rikaste spelaren och slutligen ensam ägare till hela staden.

Varje spelare startar på ”GÅ” och flyttar sin bricka runt spelbrädet i enlighet med tärningarnas utslag. Om en spelares bricka kommer på en tomt som inte redan ägs av någon annan, får han köpa den från banken; vill han inte köpa tomten auktioneras den ut till den högstbjudande.

Den som äger en tomt har att inkassera hyra från medspelare, vilkas brickor hamna på tomten.

Bygger man bostadshus eller hotell på en tomt, ökas hyrorna avsevärt. Vill man skaffa pengar kan man belåna tomter hos banken. Kommer en spelare på en allmänning eller chanstomt får han dra ett kort och måste följa dess föreskrifter.

Ibland händer det att en spelare råkar i fängelse! Spelet är roligt och spännande, vartill banken-auktionsförrättaren ofta kan bidraga.

Spelets gång

Spelbrädet läggs ut på ett lagom stort bord, och korten placeras med textsidan neråt på deras platser på brädet. Varje spelare erhåller en spelbricka. Allt det övriga tar banken hand om. En av spelarna utses till bankir. (Se nedan under ”Bank” och ”Bankir”). Varje spelare erhåller 30 000 kronor i följande valörer: En sedel på 10 000, sex på 2 000, fyra på 1 000, tre på 500, tio på 200 och tio på 50 kronor.

Alla överskjutande pengar gå till banken. (Om sju personer spela, måste en spelare vänta tills alla de övriga ha fått sina startkapital och får därpå nöja sig med de valörer, i vilka banken kan utbetala hans 30 000 kr.

För att vinna tid kunna samtliga spelare erhålla sitt startkapital i större sedlar, vilka banken vid behov växlar.) Alla spelarna kasta de bägge tärningarna var sin gång, med början hos bankiren. Den som härvid får upp högst antal ögon börjar själva spelet.

Han placerar alltså sin bricka på ”GÅ”, kastar tärningarna och flyttar brickan i pilens riktning så många steg som tärningarna utvisa. Därefter kastar närmaste spelare till vänster. Brickan kvarligger tills nästa gång spelarens tur kommer och fortsätter från den ruta, den nått.

En eller flera brickor kunna samtidigt ligga på samma ruta. Alltefter den ruta/brickan hamnar på, kan spelaren bli berättigad att köpa byggnadstomter eller andra fastigheter–eller tvingad att betala hyra (om någon annan äger fastigheten), betala skatt, dra ett kort, gå i fängelse etc.

Under spelets gång passera spelarna runt spelbrädet ett flertal gånger. Om en spelare slår ”lika” (samma antal ögon på båda tärningarna) flyttar han som vanligt sammanlagda antalet steg och rättar sig efter anvisningarna på den ruta, där han hamnar.

Därefter får han slå ännu en gång och förfar på samma sätt på den nya rutan. Slår han lika tre gånger i följd får han däremot icke flytta brickan vid tredje slaget, utan måste genast gå i fängelse.